top of page
חיפוש
  • rpeiplaw

הסכם בין יוצרים במשותף של יצירה מוסיקאלית:


נקודות חשובות להסכם בין יוצרים במשותף. 

יצירה מוסיקאלית היא נכס מתחום הקניין הרוחני. חשוב להתייחס אליה כאל נכס- ולוודא שברור לכל אחת ואחד מיוצריה- כיצד הם ינהגו בה וכיצד יתחלקו בה ובזכויות שקשורות אליה- אם היא יצירה במשתוף.


למוסיקאים היוצרים מוסיקה במשותף-הנה מספר נקודות שחשוב לקחת בחשבון  בהסכם שתיצרו ביניכם. יצירת ההסכם חשובה מאוד  כי בלעדיו הזכויות יתחלקו בין היוצרים בחלקים שווים או - אם תחשבו שמגיע לכם יותר-תאצלו לבקש עזרה מבית המשפט.

הנה הנקודות:

  1. הגדרה ברורה של היוצרים במשותף - שמות, ת״ז ופרטי קשר.

  2. הגדרה במילים פשוטות אך עם פירוט שיאפשר דיוק - האם היצירה נוצרה במשותף בחלקים שווים?האם ליוצר אחד אחוזים גדולים יותר ביצירה? האם היא מבוססת על יצירה קודמת שיש לכם רשות לעשות בה שימוש ואם כן- הוסיפו את הסכם הרשיון לגביה כנספח להסכם שלכם.

  3. אם ישנו אדם נוסף שהיתה לו נגיעה ביצירה- עורך או מפיק שהיתה להם נגיעה בשינויים או תוספות ביצירה- כדאי לכתוב סעיף על כך עם הפניה להסכם שאתם- היוצרים במשותף חתמתם עליו עם אותו אדם - כשההסכם איתו נספח להסכם.

  4. הגדרה של אופן חלוקת זכויות היוצרים שבין הצדדים תוך התייחסות בין השאר ל: חלוקה של ההשקעה או ההוצאות אם היו, חלוקה של התמלוגים שיכנסו, התייחסות לאפשרות של כל צד או העדר האפשרות לתת לכל צד ג׳ רישיון מכל סוג לעשות שימוש ביצירה.

  5. הגדרה של הזכויות לקרדיט על יצירת היצירה המוסיקלית- אילו הזכויות המוסריות של היוצרים

  6. סעיף הנוגע להסכמה או להעדר הסכמה של העברת זכויות היוצרים לאחרים על ידי הצדדים-העברה על ידם ביחד או כל אחד לחוד. 

  7. התייחסות להסכמה או העדר הסכמה בעתיד - למתן רשות לביצוע היצירה על ידי מבצעים שונים, או לשידור היצירה בערוצי תקשורת שונים או בפלטפורמות שונות.

  8. סעיף הנוגע לנשיאה באחריות לתביעה בנוגע ליצירה בשל טענה של תובע להפרת זכות יוצרים באמצעותה- כלומר- איך הצדדים יתחלקו בנזקים כולל פסק דין נגדם והוצאות אם יהיו.

מומלץ גם לקרוא את חוק זכות יוצרים https://www.nevo.co.il/law_html/law00/3953.htm , כדי לקבל מושג טוב יותר לגבי : מה היא יצירה, אילו זכויות נולדות איתה, מה היא יצירה במשותף לפי החוק ועוד.

*הכותבת - עו"ד רחלי פשר אייקנאר, היא עו"ד בתחום הידע והקניין הרוחני ובכלל זה זכויות יוצרים וזכויות מבצעים.

*הכתוב בכתבה זו אינו ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה.  

14 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page